Disclaimer

AANSPRAKELIJKHEID

Loodgietersbedrijf Jongen heeft de inhoud van de site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet garanderen dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins verwezen wordt. Loodgietersbedrijf Jongen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie.
Verder aanvaardt Loodgietersbedrijf Jongen geen aansprakelijkheid jegens degene die inlogt op de website van Loodgietersbedrijf Jongen of anderszins van deze website gebruik maakt voor schade die daaruit voor deze, uit welken hoofde dan ook, mocht voortvloeien.